Serviceaftale

Personlig service

Serviceaftale

Med os som servicepartner er du altid sikret kvalificeret arbejde, hvad enten der tale om et regelmæssigt servicetjek eller assistance i forbindelse med akutte driftsforstyrrelser.

I forbindelse med indgåelse af en serviceaftale udpeges en fast kontaktperson hos PRO|BYGNINGSAUTOMATIK, så du altid har kontakt til den tekniker, der kender anlægget bedst og ved, hvornår installationerne sidst er blevet efterset.

Ved hvert servicebesøg kontrollerer vores tekniker bl.a. ventiler, følere og anlæggets logbog. Når vores teknikere løbende efterser de tekniske anlæg, vil begyndende slitage og eventuelle fejl blive opdaget tidligere og det betyder, at store udgifter ved driftsforstyrrelser undgås. Desuden sikres det, at udgifterne til det løbende vedligehold ikke bliver større end højst nødvendigt.

Vi tilpasser serviceaftalen så de passer til dine behov.

Personlig og effektiv service

Personlig kontakt mellem kunde og tekniker er vigtigt for os, derfor udfører vi ikke servicebesøg uden at inddrage dig. Desuden lægger vi vægt på effektiv service, og derfor har alle vores teknikere en høj grad af kompetence til at træffe beslutninger på stedet.

Vores teknikere er erfarne og veluddannede og ser altid anlægget som en helhed. De holder styr på, at hele anlægget fungerer, som det skal og sørger altid for at etablere kontakt til kunde, samarbejdspartnere eller andre leverandører, hvis der er problemer andre steder i anlægget.

Husk at vi er leverandøruafhængige og servicerer alle automatikanlæg.

Ring og hør mere

36 36 09 09