Hvorfor vælge PRO|BYGNINGSAUTOMATIK?

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK udvikler og leverer automatik- og CTS-anlæg i tæt samarbejde med vores kunder – herunder rådgivere, bygherrer og andre entreprenører.

Vi er leverandøruafhængige og er derfor ikke fokuseret på at sælge bestemte løsninger eller produkter, det betyder at vi altid har frihed til at levere den bedst mulige løsning for dig.

I PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har vi som udgangspunkt valgt at vejlede kunderne på baggrund af den løsning, der vil give størst besparelse over en årrække – i stedet for kun at fokusere på kortsigtede besparelser.

Det er nemlig oftest de løsninger, der er bedst, hvad angår energiforbrug og miljøbelastning.

 

Klik her for at se vores referencer.

Vores kundegrupper

Nye Anlæg

I PRO|BYGNINGSAUTOMATIK påtager vi os automationsopgaver i både nybyggeri og eksisterende byggeri. Vi tilbyder sparring allerede i idéfasen, og vi kan bidrage med projektering, programmering og dokumentation senere i forløbet – samt naturligvis implementering og indkøring af løsningen.

Med et CTS-anlæg fra PRO|BYGNINGSAUTOMATIK får man fuld kontrol med de tekniske systemer i en bygning, primært styrings- og reguleringssystemer for ventilation, varme, køling og lys.

Det giver mulighed for en intelligent styring af bygningen og en mærkbar reducering af energiforbrug med automatisk regulering af varme, lys, ventilation og køling afhængigt af brugernes præferencer, udeklima og lysniveau.

Vi samarbejder bredt

Vi samarbejder med alle leverandører af teknikløsninger til byggeriet, herunder leverandører af ventilation, varme- og køleanlæg. Vi kan indgå traditionelle entrepriser eller i partnering-projekter. Desuden har vi muligheden for at påtage os samlede teknikentrepriser i samarbejde med PRO|KØLETEKNIK og PRO|VENTILATION.

Modernisering og udbygning

I PRO|BYGNINGSAUTOMATIK er vi meget bevidste om, at teknologien løbende udvikler sig og giver nye muligheder. Men den teknologiske udvikling betyder også, at kravene til de tekniske løsninger konstant skærpes, og det kan betyde, at eksisterende anlæg hurtigere forældedes.

Derfor er en af vores kernekompetencer modernisering og udbygning af allerede eksisterende anlæg, for på den måde at føre dem up-to-date og forøge deres levetid. Det kan resultere i en besparelse for dig, da det kun er nødvendigt at udskifte enkelte dele for at anlægget stadig er fuldt funktionsdygtigt.

 

Uafhængig for både vores og din skyld

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har valgt at være leverandør-uafhængig for at kunne levere de mest åbne og fleksible løsninger, derfor vil et nyt CTS system kunne kommunikere med dit eksisterende anlæg. Det giver ikke alene mulighed for store driftsbesparelser og en mere fornuftig totaløkonomi, men kan også forlænge levetiden på en allerede foretaget investering.