Et Hotel er vores hjem når vi er ude, hotellet bruges til alt fra møder og konferencer, overnatning, madlavning og meget andet. Derfor er det vigtigt at have bygningsautomatik for at sikre et godt indeklima og optimal drift.

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har mange års erfaring med både etablering, vedligeholdelse og energioptimering af CTS anlæg i hoteller. Se vores udvalgte referencer på listen nedenunder.

Vil du vide mere om CTS i hoteller?

Kontakt: Allan Hansen

Tlf: 30 38 30 02

Mail: aha@probygningsautomatik.dk

Udvalgte kunder