PRO|BYGNINGSAUTOMATIK påtager sig gerne ansvaret for teknikentrepriser i alle størrelser og udfører både fagentrepriser og totalentrepriser. Det gør vi i samarbejde med PRO|VENTILATION og PRO|KØLETEKNIK eller med andre samarbejdspartnere.

Vi er en seriøs og kompetent samarbejdspartner med en stærk fokus på en succesfuld sammenhængende afvikling af de projekter, hvor vi har påtaget os teknikentreprisen.

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har stor erfaring inden for projektledelse. Vi tilbyder samarbejde fra et tidligt tidspunkt under projektudviklingen, gennem projekteringsfasen eller kan fungere som teknisk projektledelse under hele projektet. På den måde er det op til kunden at bestemme, hvor tidligt i processen vi skal inddrages.

Ved at vælge PRO|BYGNINGSAUTOMATIK som leverandør af en teknikentreprise har man én ansvarlig samarbejdspartner, der tager det samlede ansvar for opgaven, men har samtidig fordelen ved at have flere tekniske fageksperter til rådighed for sparring eller vejledning under forløbet.